Fiskevårdsområdesföreningen

Fiskevårdområdesföreningens styrelse

Anders Jansson ordförande 070-600 60 96
Birgitta Sandin sekreterare 070-298 20 33
Sture Danielsson kassör 070-882 06 86
Mårten Johansson ledamot  070-413 58 27
Kim Vanderberg ledamot 073-717 08 51
Mats Kennedy ledamot 072-588 48 65

 

Tillsynspersoner                                                                                 

Anders Jansson 070-600 60 96
Lennart Axelsson 070-857 45 90
Mike Cookson  070-162 97 56
Mårten Johansson  070-413 58 27
Kim Vanderberg  073-717 08 51
Anders Wallgren  070-236 24 71

Länk till lite historia samt regler:

Ådrans Fiskevårdsförening