Ådrans Fiskevårdsområdesföreningen

Du som är fiskevattendelägare eller medlem i Ådrans Tomtägareförening får köpa fiskekort.

Fiske utan fiskekort är förbjudet.

Styrelsen representeras 2022-2023 av:

Anders Jansson Ordförande 070-600 60 96 carlandersmurare@hotmail.com
Birgitta Sandin Sekreterare 070-298 20 33 birgitta@sandin.biz
Marie Gurfors Kassör 072-320 80 20 marie.gurfors@gmail.com
Johan Wallgren Ledamot 070-799 27 27  wallgren75@gmail.com
Lennart Axelsson Ledamot 070-857 45 90 alfacon@telia.com
Eive Bergqvist Ledamot 070-375 39 65  
Jakob Jansson Suppleant    
Stevan Beljanski Adjungterade    
       
Benny Sandin Revisor    
Lena Vanderberg Revisor