Tomtägareföreningen

Styrelsen

Liselott Eklöf Björck ordförande lotti@adran.info 073-984 70 44
Jennie Arnald kassör jennie@adran.info 070-482 67 35
Gittan Borg sekreterare gittan@adran.info 070-772 27 67
Janne Björck vice sekreterare janne@adran.info 070-558 06 00
Lena Wallgren medlemsregistret lena@adran.info 070-760 01 07
Fredrik Tollefors ledamot fredrik@adran.info 070-257 26 00
Sture Andersson suppleant sture@adran.info 070-387 47 36
Anders Löf suppleant anders@adran.info 070-697 38 26

Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn – klicka här

Huddinge kommuns information om Tvärförbindelse Södertörn – klicka här