Tomtägareföreningen

Styrelsen

Liselott Eklöf Björck ordförande lotti@adran.info 073-984 70 44
Mattias Johansson kassör mattias@adran.info 076-062 09 66
Gittan Borg sekreterare gittan@adran.info 070-772 27 67
Janne Björck vice sekreterare janne@adran.info 070-558 06 00
Lena Wallgren medlemsregistret lena@adran.info 070-760 01 07
Fredrik Tollefors ledamot fredrik@adran.info 070-257 26 00
Sture Andersson suppleant sture@adran.info 070-387 47 36

Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn – klicka här

Huddinge kommuns information om Tvärförbindelse Södertörn – klicka här