Tomtägareföreningen

Styrelsen

Liselott Eklöf Björck ordförande lotti@adran.info 073-984 70 44
Lena Wallgren medlemsregistret lena@adran.info 070-760 01 07
Gittan Borg sekreterare gittan@adran.info 070-772 27 67
Janne Björck vice sekreterare janne@adran.info 070-558 06 00
Fredrik Tollefors ledamot fredrik@adran.info 070-257 26 00
Sture Andersson ledamot sture@adran.info 070-387 47 36
Robert Nydahl suppleant robert@adran.info 070-262 46 35
Annika Knutas suppleant annika@adran.info 076-614 47 70
Arja Lundgren suppleant arja@adran.info 070-568 73 92

 

Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn – klicka här

Huddinge kommuns information om Tvärförbindelse Södertörn – klicka här