Vägföreningen

 

Bengt Nässén ordförande 070-532 12 74  
Therese van Kerkvoorde kassör 073-678 98 33  
Göran Andersson vägtillsyn 070-602 22 50  
Sofia Nordling Sekreterare 070-725 50 43  
Jonny Rindeström ord. ledamot 070-691 28 38  
Martin Nordström suppleant 070-412 87 12  
Glenn Frejd suppleant 073-657 32 44  
Jimmy Lindberg suppleant 070-645 95 32  
       
       

Vid akuta frågor som gäller trafiksäkerheten eller framkomligheten, kontakta i första hand vägtillsyningspersonen.

Vid specifika frågor finns styrelsens ordinarie ledamöter tillgängliga på ovanstående telefonnummer samt tider.

Vid allmänna frågor eller förslag till prioriteringar alternativt förändringar finns styrelsens gemensamma e-mail adranvag@gmail.com. Dit skickas även motioner som ni önskar skall behandlas till nästa årsstämma.

Inför årsmöte 2021

Kallelse och fullmakt

Budget 2021 Förvaltningsberättelse 2020 2021

Motion 1 om parkeringstillstånd vid badplatser

Motion 2 om ansökan avseende ombildning till statlig väg

Motion 3 om handpumpar

Motion 4 om båtramp

Motion 5 om skötselplan av grönområden

Revisionsberättelse 2020

Utförda arbeten 2020

Valberedning

Årsred 2020

______________________________________________________________________________

Önskade och planerade arbeten

Överklagan av gatukostnader

Överklagande Förvaltningsrätten

protokoll huddinge kommun

bilaga till protokoll  

 

Protokoll från årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020-03-17 kl 18-21

kallelse dagordning

förvaltningsberättelse 2019

Motioner

budget och valberedning

 

Stadgar Ådrans Vägförening

Stadgar Ådrans vägförening