Vägföreningen

 

Bengt Nässén ordförande 070-532 12 74  
Therese van Kerkvoorde kassör 073-678 98 33  
Göran Andersson vägtillsyn 070-602 22 50  
Sofia Nordling Sekreterare 070-725 50 43  
Jonny Rindeström ord. ledamot 070-691 28 38  
Martin Nordström suppleant 070-412 87 12  
Glenn Frejd suppleant 073-657 32 44  
Jimmy Lindberg suppleant 070-645 95 32  
       
       

Vid akuta frågor som gäller trafiksäkerheten eller framkomligheten, kontakta i första hand vägtillsyningspersonen.

Vid specifika frågor finns styrelsens ordinarie ledamöter tillgängliga på ovanstående telefonnummer samt tider.

Vid allmänna frågor eller förslag till prioriteringar alternativt förändringar finns styrelsens gemensamma e-mail adranvag@gmail.com. Dit skickas även motioner som ni önskar skall behandlas till nästa årsstämma.

 

Överklagan av gatukostnader

Överklagande Förvaltningsrätten

protokoll huddinge kommun

bilaga till protokoll  

 

Protokoll från årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020-03-17 kl 18-21

kallelse dagordning

förvaltningsberättelse 2019

Motioner

budget och valberedning

Info om vägarbeten Ådravägen 

Vägarbeten på Årtorpsvägen

Mer info om vägarbeten på Årtorpsvägen

Stadgar Ådrans Vägförening

Stadgar Ådrans vägförening

Årsstämmoprotokoll 2019

Årsstämmoprotokoll 2019