Vägföreningen

 

     
Agneta Ahlström ordförande  070-659 80 08  
Robert Nydahl kassör 070-262 46 35  
Göran Andersson vägtillsyn 070-602 22 50  
Bengt Nässén ord. ledamot 073-657 32 44  
Sofia Nordling ord. ledamot 070-725 50 43  
Mats Hermansson suppleant 073-425 86 66  
Chris Lind suppleant 070-779 66 99  
       
Eva Rödin valberedningen 070-370 58 04  
Therese van Kerkvoorde valberedningen 073-678 98 33  

Vid akuta frågor som gäller trafiksäkerheten eller framkomligheten, kontakta i första hand vägtillsyningspersonen.

Vid specifika frågor finns styrelsens ordinarie ledamöter tillgängliga på ovanstående telefonnummer samt tider.

Vid allmänna frågor eller förslag till prioriteringar alternativt förändringar finns styrelsens gemensamma e-mail adranvag@gmail.com. Dit skickas även motioner som ni önskar skall behandlas till nästa årsstämma.

Stadgar

Stadgar Ådrans vägförening

2022

Årsmötesprotokoll 2022-04-27

Årsredovisning Ådran Vägförening 2021

Valberedning 2022 förslag

Utförda arbeten 2021

Revisionberättelse 2021

Planerade arbeten

Motion till Ådrans Vägföreningen årsstämma ang farthinder

Motion handikapparkering

Motion ang sly

Kommentarer till budget 2022

Kallelse Dagordning Årsmöte 2022

Förvaltningsberättelse 2021-22

Budget-2022-1

 

Protokoll från årsmöte

Stämma 2021