Vägföreningen

 

     
Agneta Ahlström ordförande  070-659 80 08  
Virve Mattila kassör 070-496 03 97  
Göran Andersson vägtillsyn 070-602 22 50  
Kenneth Warnicke ord. ledamot 073-673 02 57  
Sofia Nordling ord. ledamot 070-725 50 43  
Mats Hermansson suppleant 073-425 86 66  
Chris Lind suppleant 070-779 66 99  
Stefan Walet suppleant 070-441 71 83  
Eva Rödin valberedningen 070-370 58 04  
Therese van Kerkvoorde valberedningen 073-678 98 33  

Vid akuta frågor som gäller trafiksäkerheten eller framkomligheten, kontakta i första hand vägtillsyningspersonen.

Vid specifika frågor finns styrelsens ordinarie ledamöter tillgängliga på ovanstående telefonnummer samt tider.

Vid allmänna frågor eller förslag till prioriteringar alternativt förändringar finns styrelsens gemensamma e-mail adranvag@gmail.com. Dit skickas även motioner som ni önskar skall behandlas till nästa årsstämma.

Stadgar

Stadgar Ådrans vägförening

2023

Protokoll från årsmöte 2023-04-19

Adrans Vagforening 2212313 co

Budget 2023

Förvaltningsberättelse 2022-2023

Motion nr 1

Motion nr 2

Motion nr 3

Motion nr 4

Motion nr 5

Motion nr 6

Motion nr 7

Rev berattelse 2022

Träd 2023

underhållslista 2023

Valberedningens förslag 2023

Vägar 2023

Årsredovisning 2022