Tillsynspersoner

Tillsynspersoner i Ådrans Tomtägareförening

Janne Björck Festplatsen 070-558 06 00
Benny Sandin Festplatsen 070-371 35 44
Susanne Jacobsson Södra badet 072-725 23 63
Johan Löfgren Bruketbadet
Lennart Axelsson Årtorpsbadet 070-857 45 90
John Page Årtorpsbadet 072-320 80 20
Claes Eklund Gymmet 073-432 07 02
Styrelsen Sjöängen
Anki Melin Holmberg Brevlådeställningarna, Ådrabladet 070-476 81 88
Per-Arne Eriksson Tennisbanan 070-401 98 45